Pomiń menu

Stowarzyszenie "Borowik" na rzecz pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim (Archiwum)

Stowarzyszenie Borowik aktywnie działa od 2007r. Dotychczas działania opierały się na wspieraniu działalności SP w Borowie Wielkim, aktywizacji dzieci i młodzieży na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego, kształcenia rozwoju i wychowania dzieci. Stowarzyszenie podejmuje działania kształtujące u mieszkańców wsi postawę obywatelską, dlatego m.in utworzyło aktywnie działający klub wolontariusza, który działa na rzecz tworzenie dobra wspólnego oraz rozwój tożsamości i wrażliwości mieszkańców. „Borowik” regularnie aplikuje o środki zewnętrze, które przeznacza na ofertę edukacyjna dla małych i dużych mieszkańców wsi a także poprawia estetykę wsi oraz wzbogaca bazę sportowo-rekreacyjną.