Pomiń menu

Stowarzyszenie Brzostek Top Team

Ogólną ideą stowarzyszenia jest koncentracja na aktywizacji sportowej mieszkańców Trójmiasta oraz na wyrównaniu szans dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i uzależnieniami poprzez szeroko pojęte działania sportowe i edukacyjne. Chcą angażować różnorodne grupy społeczne, w tym dzieci i młodzież z domów dziecka, uchodźców z Ukrainy oraz dzieci ze spektrum Autyzmu i Aspergera oraz zaprosić lokalny samorząd do wsparcia tych działań. Zachęcają do aktywności fizycznej, dbają o zdrowie psychiczne, ale przede wszystkim pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. W ubiegłorocznej akcji otrzymali nagrodę Super Głos za innowacyjne działania sportowe dla dzieci ze spektrum Autyzmu i Aspergera oraz konferencję międzysektorową, w tym roku startują z interwencją w zakresie zaburzeń odżywiania, w tym zajęć i programów profilaktycznych i edukacyjnych.