Pomiń menu

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta (Archiwum)

Stowarzyszenie zrzesza miłośników i pasjonatów szeroko pojętej muzyki. Zamierzamy kształcić kolejne pokolenia wokalistów i instrumalistów z Kędzierzyna-Koźla i okolic.

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej, twórcze pobudzanie aktywności muzycznej oraz promowanie dorobku artystycznego i kulturowego członków Stowarzyszenia. Podstawowym obowiązkiem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności artystycznej na terenie Kędzierzyna-Koźla. Ponadto do naszych zadań należy również organizacja koncertów, spotkań, imprez muzycznych i rozrywkowych, festiwali i konkursów, organizacja warsztatów i kursów szkolenia, organizacja wyjazdów w celach szkoleniowych, koncertowych oraz turystycznych, sporządzanie nagrań fonograficznych i filmowych, współpraca z instytucjami kultury, współpraca i współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej, oświatowymi, wyznaniowymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i osobami prywatnymi, promowanie miasta Kędzierzyna-Koźla poprzez udział w projektach i innych formach działalności artystycznej, współpraca ze środowiskiem muzycznym w RP i poza jej granicami, współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej, upowszechnianie i szeroko pojęta promocja muzyki.