Pomiń menu

Stowarzyszenie “Czas Rozwoju”

Jesteśmy organizacją zajmująca się wsparciem i aktywizacją osób z niepełnosprawnościami.
Pomagamy rozwijać kompetencje, zainteresowania i motywacje do pracy nad sobą.
Stowarzyszenie liczy 10 osób, są wśród nas: psycholog, trenerzy pracy, trenerzy umiejętności społecznych, doradca zawodowy, pedagodzy specjalni.
Zrealizowaliśmy dwa duże projekty:
– „Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami”, który dotyczył zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy wsparciu Trenerów Pracy,
– „Klub Integracji Środowiskowej”, skierowany do osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki naszym działanion do tej pory d
wadzieścia osób z niepełnosprawnościami uzyskało i utrzymało zatrudnienie, w tym jeden mieszkaniec DPS i czterech uczestników ŚDS.
KIŚ był jedynym miejscem gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogły się bezpiecznie spotkać poza  domem. Zapewniono im opiekę specjalistów i zajęcia terapeutyczne.
W ramach akcji Masz Głos do listopada 2024 r chcemy stworzyć Centrum Organizacji Pozarządowych, które byłoby ośrodkiem, w  którym lokalni działacze mogliby realizować swoje inicjatywy na rzecz Mieszkańców Łomży.