Pomiń menu

Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy (Archiwum)

inicjowanie aktywizacji społecznej seniorów, promocja zdrowia seniorów, integracja międzypokoleniowa, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem na rzecz członków stowarzyszenia i społeczności lokalnej. Podejmowanie przedsięwzięć służących nabywaniu wiedzy i umiejętności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu lub marginalizacji osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kulturalnych.