Pomiń menu

Stowarzyszenie dO!PAmina Lab/ DĄBROWA JEST NASZA

Są młodą ale dynamicznie rozwijającą się organizacją. Połączyły ich wartości, wspólne cele i pasje. jako grupa nieformalna wspólnie działamy od około roku. Razem z innymi rodzicami zainicjowali w Dąbrowie Górniczej spotkania i działania na rzecz ruchu „Budzącej się szkoły”. Podjęli się przeprowadzenia Narad Obywatelskich o Edukacji jako lokalnego, międzyśrodowiskowego spotkania dotyczącego aktualnej sytuacji w oświacie oraz wspólnego namysłu nad kondycją szkoły i potrzebnymi kierunkami zmian. Narada spotkała się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym społecznym odzewem (w tym także władz lokalnych). W jej następstwie brali udział w pracach nad Strategią Miasta (szczególnie w zakresie polityki oświatowej i młodzieżowej). Pod patronatem Prezydenta Miasta i we współpracy z Wydziałem Oświaty UM w DG oraz dąbrowskimi szkołami zorganizowali I Zagłębiowskie Forum dla edukacji (blisko 400 uczestników, warsztaty dla kadr pedagogicznych i rodziców, wykłady prowadzone przez ekspertów i ekspertki w tym dr Marzena Żylińska i prof. Marek Kaczmarzyk, debata w której wzięli udział uczniowie i uczennice szkół). Budowali we wspólnych rozmowach i dyskusjach z władzami samorządowymi program i strategie dla budzących się się, dąbrowskich szkół pełnych życia (2019-2020r.), zrealizowali projekt (dotacja miejska) edukacyjny dla kadr pedagogicznych pt. Przestrzeń dla edukacji „Szkoła jest nasza” (warsztaty, spotkania live, wykłady). Na podstawie diagnozy problemów opracowali rekomendacje w zakresie zmian w edukacji (lokalna polityka oświatowa). W ramach diagnozy m.in. monitorowaliś realizacje praw człowieka, praw dzieci i praw uczniowskich w szkole, zgłaszając zidentyfikowane nieprawidłowości oraz programy naprawcze z oczekiwaniem ich wdrażania, weszli na drogę kolizyjna i w konflikt z władzami miejskimi (trwający nadal).