Pomiń menu

Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo (Archiwum)

Stowarzyszenie Ekologiczne Puszczykowo zajmuje się działaniem na rzecz zachowania, ochrony i rewitalizacji środowiska naturalnego i kulturowego. Celem działań stowarzyszenia jest popularyzacja idei slow life czyli świadomego życia lokalnej społeczności z szacunkiem dla przyrody, kultury i dobrostanu ludzi i zwierząt. Ekologiczne Puszczykowo promuje działania o charakterze lokalnym w kontekście problemów globalnych (zanieczyszczenie powietrza, redukcja zasobów przyrodniczych, urbanizacja).