Pomiń menu

Stowarzyszenie FiberArt

Działamy w Poznaniu od 2020 roku. W tym roku zgłosiliśmy się do akcji Masz Głos z pomysłem zorganizowania miejsca wspólnego dla społeczności dzielnicy Poznania, w której od trzech lat prowadzimy Centrum Inicjatyw Lokalnych. Z diagnozy społecznej wynika, że takie miejsce jest bardzo potrzebne. Chcemy, aby był to ogród społeczny lub dom sąsiedzki.

Do tej pory udało nam się skontaktować z radnym miejskim, który napisał interpelację w sprawie miejsca, gdzie potencjalnie mógłby powstać ogród społeczny. Dzięki naszym działaniom Rada Osiedla w budżecie na rok 2023 zabezpieczyła środki na powstanie parku kieszonkowego lub innego miejsca zielonego. Sygnał o potrzebie stworzenia takiego miejsca dostaliśmy m.in. od dyrekcji Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnością, wspólnoty mieszkaniowej i lokalnej fundacji.