Pomiń menu

Stowarzyszenie "Gdyński Klub Turystyki" (Archiwum)

 

Upowszechnianie wszelkich form turystyki i krajoznawstwa.

Popieranie wszechstronnej działalności organizacyjnej, społecznej, oświatowej, informacyjnej i naukowej prowadzonej na rzecz rozwoju turystyki na terenie Gdyni.

Aktywizacja osób starszych, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych realizowana przez inicjatywy wspomagające uprawianie przez nich turystyki we wszystkich jej formach.

Wspieranie inicjatyw inwestycyjnych, służących rozwojowi infrastruktury turystycznej na terenie Gdyni.

Prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej związanej z turystyką oraz historią Gdyni i jej okolic.

Organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Gdyni.