Pomiń menu

Stowarzyszenie Gryficka Rada Przyjaciół Harcerstwa (Archiwum)

Głównym zadaniem organizacji jest wspieranie działalności jednostek harcerskich z terenu gminy i powiatu gryfickiego. Prócz tego współdziałamy przy różnych akcjach. W ubiegłym roku osoby biorące udział w działaniach Masz głos brały udział z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic, teraz pragniemy działać dalej- w ramach formalnych tego stowarzyszenia.