Pomiń menu

Stowarzyszenie Hortus

Organizacja życia społecznego wokół Klasztoru Św.Jadwigi, działania pomocowe dla ubogich i wykluczonych, aktywizacja społeczności lokalnej