Pomiń menu

Stowarzyszenie Integracji Społecznej"Celina"

Stowarzyszenie nasze działa w kręgu osób(rodzin) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia,współuzależnienia bądź niezaradności życiowej. Staramy się tworzyć okazje d odbudowywania więzi rodzinnych naruszonych przez uzależnienie,stwarzać alternatywę spedzania czasu bez używek,budowania w tym środowisku zdrowych relacji,umiejętności radzenia sobie ze stresem i budowania systemu wsparcia w trudnych sytuacjach.