Pomiń menu

Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju

Ich głównym problemem jest brak zjednoczenia grup, które działają w wolontariacie w szkołach, w kościele, w harcerstwie, wśród mieszkańców Gminy Kluczbork. Głównym celem jest stworzenie Centrum Wolontariatu w Kluczborku. Organizacja miejsca spotkań osób, które chcą pomagać innym, rejestracja wolontariuszy , wyodrębnienie zakresu działania, wyboru pomocy przez wolontariuszy.