Pomiń menu

Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju

Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna: ochrona zabytków, poprawa życia wykluczonych grup zawodowych, seniorów, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka i ochrona zabytków, kultura fizyczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, ekologia, ochrona zwierząt, rozwój turystyki i krajoznawstwa, poprawa bezpieczeństwa i ratownictwo, pozyskiwanie środków finansowych, promocja i organizacja wolontariatu.