Pomiń menu

Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się (Archiwum)

Cele działania Stowarzyszenia:

1) Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

2) Wspieranie nauki, edukacji i wychowania.

3) Wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, dzieci i młodzież, seniorzy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną

4) Organizacja i promocja wolontariatu.

5) Działania na rzecz ochrony zdrowia i szeroko rozumianej profilaktyki.

6) Propagowanie zdrowego trybu życia.

7) Wspieranie indywidualnych umiejętności oraz predyspozycji mieszkańców.

8) Upowszechnianie idei poradnictwa

obywatelskiego.

9) Działania promocyjne zmierzające do reaktywacji połączeń kolejowych w Koronowie.

10) Inicjowanie i promowanie działań w ramach partnerstwa lokalnego.

11) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

(w szczególności osób i rodzin zagrożonych z powodu ubóstwa i niepełnosprawności).

12) Przygotowywanie młodzieży do

odpowiedzialnego kierowania własnym życiem w obszarze zawodowym oraz osobistym.

13) Podnoszenie jakości pracy instytucji w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

14) Zachęcanie mieszkańców do korzystania z dóbr kultury.

15) Wspieranie i integracja młodych artystów amatorów.

16) Wsparcie i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

17) Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

18) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycjinarodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

19) Organizowanie, popularyzacja i rozwój wszelkich form strzelectwa z broni różnego rodzaju, oraz stowarzyszenie osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni.

20) Wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych