Pomiń menu

Stowarzyszenie Kozianki (Archiwum)

Aktywizacja kobiet i ich rodzin poprzez czynny udział w życiu miejscowości, społecznym i kulturalnym. Organizacja zajęć i czasu wolnego,wspopny rozwój. Pomoc charytatywna.