Pomiń menu

Stowarzyszenie Kreatywny Senior w Rzeszowie

Kreatywny Senior to młode stowarzyszeniem, które zostało założone w marcu 2020roku.

Jego celem jest wspieranie środowiska Seniorów, odpowiedź na wyzwania jakie stawia przed Seniorami współczesny świat i przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie ze sobą proces starzenia się społeczeństwa, w tym jego konsekwencjom społecznym, politycznym, a przede wszystkim ekonomicznym.

Misją Stowarzyszenia jest włączenie osób starszych do aktywnego budowania wspólnoty mieszkańców miasta przez prowadzenie form wsparcia opartych na ich potencjale, kompetencjach i kreatywności. Stowarzyszenie kieruje się przekonaniem, że odpowiedzialna, pełna szacunku i empatii pomoc Seniorom przyczynia się do poprawy jakości ich życia.

W ramach Akcji Masz Głos planują wzmocnienie samoorganizacji środowiska poprzez promowanie inicjatyw oddolnych, rozwijanie pomysłów miejskich i zapewnienie użytkownikom realizującym projekty, przestrzeni do kreatywnej i innowacyjnej pracy, poprzez:

  • Wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych
  • Zacieśnianie współpracy lokalnych ngo
  • Promocja aktywności publicznej osób starszych.