Pomiń menu

Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku (Archiwum)

SŁUTW istnieje od 2007r, posiada osobowość prawną, od 2012r status OPP. Działa w oparciu o statut jako studium kształcenia ustawicznego, pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie zrzesza 192 słuchaczy, osoby nieaktywne zawodowo. W cotygodniowych wykładach i seminariach uczestniczy przeciętnie 70 osób. Wszystkie wykłady mają charakter otwarty. Ponadto prowadzimy zajęcia specjalistyczne w 16 grupach szkoleniowych. Głównym celem statutowym jest stymulowanie rozwoju intelektualnego, osobowego i psychicznego,minn. poprzez działalność edukacyjną, twórczą i inspirację wszelkiej pożytecznej działalności na rzecz środowiska osób starszych. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, dotacji w ramach konkursów (jeśli uda  nam się wygrać) i drobnego, nieregularnego wsparcia od darczyńców.