Pomiń menu

Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie

Stowarzyszenie LiG w 2020 roku pracowało i budowało świadomość ekologiczną społeczeństwa Zamojszczyzny, m.in poprzez eventy ekologiczne ( Zamojską Ciuchotekę, Zamojską Książkotekę – ekowymienniki, sprzątanie „świata” z zamojskimi szkołami), odbyły się również wydarzenia społeczne (Krąg Kobiet, Pełnia z Naturą, Żywa Bibliotekę,). Stowarzyszenie zorganizowało szkolenia w których mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani motywacyjne, projektowe, antydyskryminacyjne.