Pomiń menu

Stowarzyszenie made in Bończa (Archiwum)

W Bończy świat się kończy – z taką niepochlebna rymowanką kojarzyła się do niedawna Bończa. Jeżeli
ktoś słyszał o Bończy, to jedynie w kontekście tego pejoratywnego wierszyka. Naznaczeni jak piętnem,
tym krótkim zdaniem i ciągle porównywani z miejscowościami, z których podobno bliżej do wielkiego
świata, ambitni mieszkańcy Bończy stale z dużym zaangażowaniem udowadniają, że na kresach świata nie żyją. Można śmiało powiedzieć, że mieszkańcy wsi społecznikostwo mają we krwi.
Bończa jest niewielką wsią, liczącą 121 mieszkańców i czasem trudno uwierzyć, że na jej terenie może istnieć i funkcjonować tak wiele obiektów pełniących funkcję społeczną. Mieszkańcy cenią sobie i tworzą otwarte przestrzenie służące całej społeczności. Taką rolę pełni świetlica wiejska, boisko od piłki nożnej czy wiejski plac zabaw. Wszystkie te miejsca są ogólnodostępne i służą wszystkim mieszkańcom. Powstały dzięki ich zaangażowaniu i aktywności, dlatego też wszyscy mają świadomość bycia gospodarzami na swoim terenie, ale ta relacja buduje również poczucie współodpowiedzialności za dobro wspólne. Aktywność i poczucie dumy ze swojej małej ojczyzny wyraża się w rzeczach i gestach małych codziennych takich jak zasadzenie kwiatów przy wiatach przystankowych, oznakowanie wsi tablicami informacyjnymi czy sumiennie realizowana kolejka koszenia trawy na placu zabaw.
Sołectwo aktywnie współpracuje z organizacjami, podejmuje wyzwania projektów grantowych. Nie bazuje tylko na funduszu sołeckim, lecz aktywnie stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. Współpracowało między innymi z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, realizując projekty w ramach programu Działaj Lokalnie (5 projektów), Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Mazowieckim  Instytutem Kultury – Malowane Lato.