Pomiń menu

Stowarzyszenie Manuo (Archiwum)

Stowarzyszenie Manuo jest założycielem Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej na Sielcach, na Dolnym Mokotowie. Jest to otwarta pracownia rękodzielnicza i dom spotkań sąsiedzkich. Wykorzystujemy twórcze działania do integracji społeczności lokalnej, a także staramy się promować prospołeczną postawę obywatelską. Wszystkie działania prowadzone są na zasadzie wolontariatu, sąsiedzkiej wymiany umiejętności.