Pomiń menu

Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza (Archiwum)

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia MIG są działania edukacyjne, które pomagają rozwiązywać problemy społeczne miejscowości. Do tej pory zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych dla lokalnej społeczności. W partnerstwie z administracją publiczną uczestniczyliśmy w dwóch projektach w ramach EFS POKL: @ktywny senior w Gminie Maszewo oraz Aktywność znosi bariery. Projekty zakładały wzrost aktywizacji mieszkańców. Dodatkowo co roku przeprowadzamy działania aktywizujące realizowane w Partnerstwie z LGD polegające na organizacji warsztatów rękodzielniczych, artystycznych i aktywizujących dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich.