Pomiń menu

Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzebnicy

Ich problem polega na tym, że władze lokalne nie przeprowadzają konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach ważnych dla gminy. W 2022 r.  Stowarzyszenie w ramach inicjatywy uchwałodawczej opracowało projekt uchwały w sprawie trybów i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w naszej gminie. Zebrali wśród mieszkańców ponad 360 podpisów popierających tę inicjatywę. Założyli Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej i złożyli projekt uchwały pod obrady rady miejskiej. Niestety ich projekt został odrzucony głosami radnych z ugrupowania burmistrza, mających większość w radzie. Jako mieszkańcy nie godzą się na takie traktowanie i nieliczenie się z opinią społeczeństwa. Uważają, że dialog władz z mieszkańcami jest podstawowym narzędziem demokracji. Obywatele powinni mieć zapewniony udział w podejmowanych decyzjach dotyczących życia publicznego. Komunikowanie się władz lokalnych z mieszkańcami pozwala na diagnozowanie potrzeb społeczeństwa, sprawia, że mieszkańcy czują się współodpowiedzialni za podejmowane decyzje, aktywizuje ich.