Pomiń menu

Stowarzyszenie MOST

Prowadzenie działalności w zakresie badań i ochrony przyrody, realizowanie programów oraz projektów czynnej i biernej ochrony przyrody, prowadzenie monitoringu środowiska, podejmowanie działań strażniczych w zakresie ochrony przyrody, prowadzenie doradztwa, konsultacji społecznych, szkoleń z zakresu badań i ochrony przyrody i środowiska, kontrola i wspieranie innych podmiotów i urzędów zajmujących się ochroną przyrody, realizacja zadań z zakresu edukacji przyrodniczej.