Pomiń menu

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Korczak

Wszechstronnie wspierają dzieci i młodzież, aby zwiększyć ich szanse rozwojowe. Prowadzą działania edukacyjne, rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci. Dbają o pozytywny wizerunek placówek oświatowych, a także pomagają szkołom i przedszkolom w zdobywaniu funduszy na realizowane projekty. Ich celem jest także ochrona dziedzictwa kulturowego w regionie oraz pokazywanie młodzieży przemysłowych korzeni i „kamieni milowych” Śląska.