Pomiń menu

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego Zendek (Archiwum)

Jako stowarzyszenie prowadzimy swoje działania, przede wszystkim na terenie wsi Zendek, a główny nacisk kierujemy w stronę rodzin. Organizujemy festyny  i pikniki, wydarzenia sportowe. Gminny grant pozwolił nam zorganizować Gminny Piknik Bezpieczeństwa, gdzie uczyliśmy dużych i małych jak udzielać pierwszej pomocy. Zaznaczyliśmy naszą obecność, będąc członkiem jednej z gminnych komisji konkursowych. Zawsze aktywnie włączamy się w organizowane przez gminę przedsięwzięcia, a naszych mieszkańców na bieżąco informujemy o tym „co w trawie piszczy”. Osobiście jestem również radną Gminy Ożarowice.