Pomiń menu

STOWARZYSZENIE NA TROPIE

Stowarzyszenie Na Tropie, które zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Lipnowskiego pod nr 02/2019. Utworzenie stowarzyszenia umożliwiło nam rozszerzenie zakresu naszych działań i możliwości, pozwoli pozyskać dofinansowania z zakresu kultury, sztuki i sportu. Jesteśmy organizatorami wielu imprez spotrowych, kulturalnych, m.in. TURNIEJ KOSZYKARSKICH TRÓJEK, TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ, BIEG BIAŁO CZERWONYCH, organizator WOŚP, chętnie się udzielamy.