Pomiń menu

Stowarzyszenie OSIEDLE SMULSKO

Stowarzyszenie „OSIEDLE SMULSKO” powstało w 2008 roku. Naszym głównym celem jest szeroka pojęta działalność na rzecz osiedla Smulsko i jego mieszkańców. Priorytetem jest ochrona interesów społeczności lokalnej, rozwój osiedla oraz aktywizacja i integracja mieszkańców. 

Na przestrzeni lat udało nam się zrealizować na osiedlu wiele zadań z Budżetu Obywatelskiego m. in. powstało centrum rekreacyjne z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i siłownią zewnętrzną, park osiedlowy, oświetlenie solarne, chodniki.  Zrobiliśmy 3 pikniki sąsiedzkie połączone z zabawą, pokazem psów i sadzeniem drzew. 

Występowaliśmy również do władz miasta w ochronie interesów mieszkańców. Organizowaliśmy protesty związane z negatywnym oddziaływaniem sąsiadującej z osiedlem strefy przemysłowej.

Do akcji MASZ GŁOS przychodzimy z pomysłem na inicjatywę lokalną, która pozwoli nam zorganizować na osiedlu Piknik Sąsiedzki integrujący mieszkańców i budujący ich zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnej potrzeb mieszkańców naszego osiedla.