Pomiń menu

Stowarzyszenie Paradoks (Archiwum)

Podstawowym celem jest prowadzenie działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji, w tym edukacji artystycznej, ze szczególnym naciskiem na działania twórcze w zakresie sztuk wizualnych, a także współudział w rozwijaniu, upowszechnianiu i pogłębianiu wychowania przez sztukę, pobudzanie twórczej aktywności zwłaszcza poprzez organizację i prowadzenie warsztatów twórczych, wykładów, prelekcji, plenerów, pokazów oraz wydarzeń artystycznych w tym festiwali, spektakli, koncertów, wystaw.