Pomiń menu

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie „Partner dla Przedsiębiorczości” posiada status OPP i działa od 16.02.2005 r.

Celem działania stowarzyszenia w sferze działań publicznych, jest inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa i członków stowarzyszenia, m.in. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym czy wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Ostatnio zrealizowaliśmy m.in. marsze Nordic Walking z kijkami, montaż ławeczek dla relaksu i wypoczynku czy 2 zamykanych wiat na pojemniki na odpady komunalne z oświetleniem z paneli fotowoltaicznych, porządkujących na osiedlu segregacją odpadów komunalnych.

W 2024 roku planujemy kontynuować działalność zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa na drodze, a szczególnie modernizację infrastruktury przejścia dla pieszych, na którym doszło już do kilku poważnych wypadków. Opracujemy stosowny wniosek do samorządu o pilne przeanalizowanie przyczyn powstania potrąceń pieszych na tym przejściu i wypracowanie wniosków zmierzających do radykalnej poprawy sytuacji. Musimy nadal wyjaśniać mieszkańcom i ostrzegać ich o potrzebie zachowania szczególnej uwagi przy korzystaniu z tego przejścia. Uwagi kierujemy też do młodzieży szkolnej i seniorów, którzy są grupą społeczną o dużym zagrożeniu spowodowania wypadku drogowego ze względu na: obniżoną sprawność fizyczną, „słabszy” wzrok i obniżoną zdolność oceny odległości i szybkości nadjeżdżającego pojazdu samochodowego. Dla powodzenia realizacji przedsięwzięcia, jeszcze przed złożeniem wniosku, konieczne jest podniesienie świadomości wszystkich osób, bez względu na wiek, korzystających jak dotychczas z niebezpiecznego przejścia dla pieszych.