Pomiń menu

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" (Archiwum)

1. Główną misją i celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie ich rodzin.
2. Od roku 2012 Stowarzyszenie prowadzi salę rehabilitacyjną dla ok. 25 podopiecznych.
3. Prowadzimy działalność edukacyjną dla najmłodszych – poprzez specjalne warsztaty w klasach 0-3 oswajamy dzieci z tematem niepełnosprawności. W tym roku 3 krotnie wystawiono bajkę terapeutyczną pt. „Jak brzydkie kaczątko”, którą obejrzało ok. 900 osób.
4.Od 5 lat przy stowarzyszeniu działa Myśliborskie Centrum Wolontariatu należące do Sieci Centrum w Polsce. Jego zadania to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie warsztatów wprowadzających „Wolontariat w pierwszych krokach”, prowadzenie szeregu warsztatów mających na celu rozwój umiejętności społecznych u młodzieży.

5. We wrześniu planujemy otworzyć salę do Terapii Integracji Sensorycznej