Pomiń menu

Stowarzyszenie "Projektownia" (Archiwum)

Organizacja podejmuje działania w środowisku lokalnym w zakresie edukacji, sportu, kultury, ekologii, czy też na rzecz młodzieży defaworyzowanej. Stowarzyszenie inicjuje różne działania starając się angażować w nie wszystkiego grupy społeczne (m.in. dzieci, młodzież, seniorów).