Pomiń menu

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów (Archiwum)

Początki działalności grupy sięgają roku 2012.
W 2014 roku grupa zarejestrowała Stowarzyszenie.
Pierwsze działania skupiały się na aktywności sportowej mieszkańców gminy.
Obecnie Stowarzyszenie realizuje:
cyklicznie konkursy historyczne dla szkół i otwarte dyktanda
zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych
wyprzedaże garażowe
warsztaty rodzinne, prelekcje
turnieje sportowe
konkursy fotograficzne
akcje społeczne (Szlachetna Paczka)
program wolontariatu dla uczniów szkół gminnych.
Stowarzyszenie skupia ciekawych, chętnych do działania i pragnących zmian na lepsze mieszkańców w różnym wieku, o wysokich kwalifikacjach.
Jesteśmy jednym z większych, aktywnych i wciąż rozwijających się stowarzyszeń w powiecie grójeckim.
Współpracujemy z innymi organizacjami powiatu świadcząc wzajemnie usługi dla mieszkańców.
Na terenie gminy współpracujemy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Szkołami, Domem Kultury, Urzędem Gminy, parafiami.
W naszym przekonaniu Stowarzyszenie swoją działalnością wypełnia zadania własne gminy, na które nie przeznacza pieniędzy w budżecie gminnym.