Pomiń menu

Stowarzyszenie Przystań.Wartości

Członkowie stowarzyszenia pochodzą ze Szczecina i okolic. Działali już wcześniej, jako grupa nieformalna, w zakresie poprawy jakości przestrzeni we współpracy z Radą Osiedla. Na bazie tych doświadczeń w grudniu 2022 powstało stowarzyszenie, które działa na rzecz wspierania wspólnot lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz edukacji obywatelskiej. Na co dzień organizują spotkania sąsiedzkie, festyny osiedlowe, akcje sprzątania integracyjnego, dbają o ogród społeczny i wspierają rozwój zieleni miejskiej. Nakręcają ich rezultaty – utworzony park kieszonkowy, zorganizowana wspólna przestrzeń i przede wszystkim aktywni mieszkańcy, których jest coraz więcej. Do Masz Głos 2023 zgłosili się z planem zorganizowania przestrzeni, która będzie działała jako Dom Sąsiedzki, nie ma w pobliżu żadnej instytucji czy miejsca, które mogłoby pełnić taką funkcję. Pracują nad pozyskaniem lokalu i finansowania.