Pomiń menu

Stowarzyszenie Przystań

Stowarzyszenie wywodzi się z Pyrzyc, utworzone zostało przez mieszkańców, którzy chcą prowadzić inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Celem działań jest przede wszystkim integracja i angażowanie mieszkańców gminy i zachęcanie do współpracy przy realizacji inicjatyw, których efekty będą mogli wykorzystywać wszyscy. Poza mieszkańcami w każdym wieku stowarzyszenie zaprasza do współpracy także instytucje działające na terenie gminy, bo wierzą, że współpraca daje lepsze efekty niż działanie w pojedynkę. W tegorocznej akcji chcą realizować działania w ramach rewitalizacji terenu osiedla. Napędzają ich wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to sąsiedzi spędzali wspólnie czas, odpoczywali i rozmawiali w otoczeniu zieleni.