Pomiń menu

Stowarzyszenie "Razem dla Bolesławic"

Stowarzyszenie działa dość intensywnie od trzech lat. Tworzą je mieszkańcy sołectwa Bolesławice. Jako stowarzyszenie podejmujemy wiele działań na rzecz poprawy estetyki wsi, integracji mieszkańców i aktywizacji społecznej seniorów. Od roku nieodpłatnie prowadzimy świetlicę wiejską w której działamy z różnymi grupami mieszkańców; są to warsztaty rękodzieła, kulinarne, dla seniorów, młodych mam.