Pomiń menu

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"

Czują potrzebę działania razem ich celem jest głównie działalność publiczna na rzecz środowiska lokalnego oraz promowanie zdrowego stylu życia szczególnie wśród kobiet; wspieranie działalności zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów wykonujących zadania na rzecz opieki zdrowotnej regionu kluczborskiego; upowszechnianie wiedzy o profilaktyce przeciwnowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego ich wykrywania; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechnianie ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.