Pomiń menu

Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza

Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza działa od 2008 roku. Grupa zawodowo związana z oświatą, służbą zdrowia i organizacją czasu wolnego koncentruje się na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni emocjonalnej i fizycznej dla indywidualnego rozwoju człowieka, w bliskości z naturą, dbałością o relacje z otoczeniem i dorobek dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie prowadzi projekty społeczne oraz organizuje szkolenia, warsztaty i eventy skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Prowadzą dwa rodzaje działań.
1. Działania stałe – Integracyjne Przedszkole „Górolicki” w Suchem (od 2013 r.), centrum edukacyjne „Górska Wioska Edukacyjna” (od 2022r.) oraz Podhalańskie Centrum Wolontariatu (od 2023r.),
2. Działania projektowe: warsztaty, szkolenia, wydarzenia aktywizujące i integrujące lokalną społeczność.
W ciągu 15 lat działalności zrealizowali blisko 40 projektów dla ponad 4 tysięcy uczestników i uczestniczek, na które pozyskali ponad 3 mln złotych dofinansowania.

W ramach akcji w 2023 roku celem Stowarzyszenia było sieciowanie organizacji pozarządowych na terenie Gminy Poronin pn.: „Porozmawiajmy” – organizacja forum lokalnych NGO w gminie Poronin. Podczas tegorocznej edycji będą kontynuować te działania i wspierać też organizacje działające w oparciu o wolontariat. realizować projekt