Pomiń menu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Razem" w Korlinie

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST PRACA NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU LOKALNEGO ŚRODOWISKA
SPOŁECZNEGO POPRZEZ WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: KULTURA, OŚWIATA, EDUKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRAWA CZŁOWIEKA, OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY, POMOC SPOŁECZNA. WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W
ŚRODOWISKU LOKALNYM