Pomiń menu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez współpracę z innymi organizacjami społecznymi, angażowanie młodzieży w rozwój gospodarczy i kulturowy wsi, prowadzi działalność integrującą środowisko wiejskie poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską w postaci organizacji spotkań, festynów, zabaw
i jarmarków. Stowarzyszenie dba również o estetykę wsi, wspólnie z mieszkańcami prowadzi prace porządkowe, dba o otoczenie.