Pomiń menu

Stowarzyszenie Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu (Archiwum)

Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu, to stowarzysznie utworzone z inicjatywy mieszkańców gminy Wielowieś, którzy do tej pory podejmowali działania aktywistyczne w ramach nieformalnej grupy działania nazywanej „GMINA WIELOWIEŚ I OKOLICE” (facebook.com/wielowies).

Kluczowym celem działania stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także realizacja działań wspierających rozwój demokracji, idei społeczeństwa otwartego i wielokulturowości. Stowarzyszenie podejmuje również działania związane z rozwijaniem kultury dialogu.