Pomiń menu

Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej

Stowarzyszenie działa w Lublinie od 2007 r. Posiadamy status OPP,  współpracujemy z Bankiem Żywności, posiadamy własny magazyn Żywności, do którego mogą się zgłaszać osoby ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto prowadzimy szeroko zakrojoną działalność na rzecz integracji mieszkańców lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna. Swoją ofertę kierujemy zarówno do seniorów, jak i średniego czy młodego pokolenia. Organizowaliśmy konferencje takie jak Zdrowy senior, Bezpieczny i aktywny senior, kursy z pierwszej pomocy, festyny, wyjazdy integracyjne.

Naszą misją jest walka ze wszelkimi przejawami patologii społecznej oraz zachęcanie młodego i starszego pokolenia do aktywnego stylu życia i uczestnictwa w demokracji.

Przykładem problemu jaki chcemy rozwiązać jest niska aktywność obywateli w wyborach do rad dzielnic. W naszej dzielnicy frekwencja w ostatnich wyborach do rady wynosiła jedynie 2,35 procent i była najniższa w Lublinie. Również korzystanie z biernego prawa wyborczego w wyborach do rad dzielnic nie wygląda w Lublinie dobrze, gdyż w niektórych dzielnicach wybory po prostu się nie odbyły ze względu na małą liczbę zgłoszonych kandydatów.