Pomiń menu

Stowarzyszenie SamoWola

Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, oświaty, kultury, sportu i turystyki. Przygotowywanie programów informacyjnych i publikacji, mających na celu rozwój świadomości obywatelskiej. Propagowanie idei integracji europejskiej. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji idei edukacji ekologicznej. Popieranie wszelkich działań aktywizacyjnych, rozwoju i promocji wsi suchodół, władysławów, kępa karolińska.