Pomiń menu

Stowarzyszenie Sapere Aude (Archiwum)

Stowarzyszenie Sapere Aude zostało założone w lipcu 2018 r. przez pięciu pasjonatów, którzy chcą rozwijać społeczeństwo obywatelskie. Stowarzyszenie ma charakter Watchdog -a czyli do nas należy kontrola władzy lokalnej zwłaszcza przy tak funkcjonujących mediach lokalnych które oparte są na wykupowaniu reklam przez osoby sprawujące funkcje publiczne; zanik funkcji kontrolnej. Również chcemy rozwijać zachowania prokonsumenckie ze względu na słabo funkcjonujący w Łomży urząd rzecznika praw konsumenta. Ponadto chcemy być rzecznikiem osób z niepełnosprawnością np. reprezentować osoby z niepełnosprawnością przed samorządem oraz seniorów 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1) Wzmacnianie w obywatelach poczucia, że mają prawo dowiadywać się jak funkcjonują władze oraz instytucje publiczne, a także wpływać na podejmowanie decyzji przez osoby sprawujące władzę, 2) Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, 3) Reprezentowanie interesów osób niesamodzielnych oraz nieporadnych w szczególności w zakresie ich kontaktów z organami administracji publicznej i samorządowej, 4) Monitorowanie i upublicznianie działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje prywatne czy też osoby mające wpływ na sferę publiczną, 5) Obywatelska kontrola działań władz publicznych, 6) Działanie na rzecz systemowej zmiany sposobu działania instytucji publicznych w szczególności w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i obsługi petenta.