Pomiń menu

Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec

Stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi zadaniami dotyczącymi grupy seniorów z całej gminy Węgliniec . Na dzień 01 września 2020 roku stowarzyszenie liczyło 168 członków. Zadania jakie realizujemy toi przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego seniorom profilaktyka zdrowotna oraz wycieczki po kraju.