Pomiń menu

Stowarzyszenie Slavia Masovia

Nasze Stowarzyszenie Slavia Masovia działa głównie w sferze historii, ochrony przyrody oraz integracji społecznej. Ściśle współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie naszej gminy, które tak jak my chcą zmienić to miejsce i sprawić, żeby było bardziej przyjazne dla lokalnej społeczności. Są to organizacje m.in. Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet, Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu i Rekreacji “Szybka Piłka”, MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska czy Stowarzyszeniem “Centurm Aktywności Lokalnej” z Leoncina. Bardzo często współpracujemy i wspieramy się przy realizacji zadań publicznych. Współpracujemy także z Gminą Czosnów przy realizacji różnych przedsięwzięć. Byliśmy współorganizatorami, partnerami dużych wydarzeń na terenie naszej gminy m.in. widowiska historycznego “Czosnów 1939”, turnieju rycerskiego “Mazowiecki Turniej Rycerski”, cyklów międzypokoleniowych spotkań integracyjnych pn. “Tańczący z Łosiami”, “Potańcówki w Gminie Czosnów”. Z Gminną Biblioteką Publiczną w Czosnowie zorganizowaliśmy bezpłatne wykłady edukacyjno-historyczne z dr hab Andrzejem Wesołowskim.