Pomiń menu

Stowarzyszenie Sołtysi Ziemi Łódzkiej

Stowarzyszenie Sołtysi Ziemi Łódzkiej działa od 2021. Terenem jego działania jest województwo łódzkie, jednak we współpracy z innymi organizacjami o podobnych charakterze nasze działania czasami wykraczają poza jego granice. Głównym celem stowarzyszenia jest wparcie środowisk sołeckich działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy pomagać sołtysom w trudnej pracy społecznej, zwiększać ich kompetencje, sieciować, tworzyć platformy wymiany doświadczeń. Mamy za sobą organizację dwóch konferencji we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i Siecią Obywatelską Watchdog Polska, w których brali udział sołtysi z województwa łódzkiego. Pierwsza ”Sołtys na zagrodzie, czyli co komu wolno w sołectwie” dotyczyła podstaw sołtysowania na drugiej natomiast zatytułowanej „Wyzwania sołeckie” chcieliśmy przedstawić inspirujące działania aktywnych sołtysów z całej Polski. W tym roku współorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję wspierającą sołtysów startujących w wyborach samorządowych. Planujemy wdrożyć pilotażowy program wparcia dla sołtysów, aby jednak było to możliwe, konieczne jest wzmocnienie współpracy z władzami samorządowymi – mamy nadzieję, że właśnie w tym zakresie pomoże nam udział w akcji Masz Głos.