Pomiń menu

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik

Stowarzyszenie działa na rzecz odnowy wsi, wspomagamy działania sołtysa, organizujemy dla mieszkańców warsztaty kultywowania tradycji, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, prace społeczne. We wszystkich działaniach bierzemy aktywny udział. Zależy nam na rozwoju wsi i jej mieszkańców.