Pomiń menu

Stowarzyszenie z Sercem do Ludzi

Na chwilę obecną jest nas 10 osób, ale bardzo aktywnych, pozostali to wolontariusze, którzy wspierają w niektórych działaniach. Podejmujemy wszelkie działania dla ludzi i zwierząt np. charytatywne jak zbiórka nakrętek na leczenie chorych dzieci, lodówka społeczna, z której korzystają osoby ubogie i potrzebujące.  

Do tej pory zrealizowaliśmy: cykliczną zbiórkę orzechów i żołędzi dla podopiecznych ZOO w Myślęcinku i Poznaniu, szkolenia jak Szkolenie dla Sołtysów Powiatu mogileńskiego i Powiatu Inowrocławskiego, warsztaty robienia palm kujawskich dla mieszkańców Powiatu mogileńskiego. Ponadto, działania ekologiczne jak: sprzątanie okolicznego lasu i brzegów okolicznych jezior. Organizowaliśmy też festyn integracyjny dla osób z niepełnosprawnością. Zrealizowaliśmy również robocze posiedzenie Sejmiku NGO woj. kuj-pom. z udziałem posłów.