Pomiń menu

Stowarzyszenie Zielona Sprawa

Organizacja ekologiczno-edukacyjna, dbająca o przestrzeganie ustawy środowiskowej przy inwestycjach realizowanych na terenie o cennych walorach przyrodniczych